Stella Maris Waterscouting Eindhoven

Vertrouwenspersoon

We vinden het belangrijk dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. Daarbij moet je je veilig en thuis voelen binnen onze vereniging. Het kan gebeuren dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Stella Maris Waterscouting een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je een gesprek of advies wilt wanneer je het moeilijk vindt of het onwenselijk is om hier direct met de betrokken(en) over te praten. Onderwerpen waar je met de vertrouwenspersoon over kan praten zijn: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over zaken gaan die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld wanneer een lid niet deel kan nemen vanwege financiële problemen.

Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt wordt in vertrouwen behandeld. Dit betekent dat niemand hoeft te weten over dat wat je met een vertrouwenspersoon bespreekt.

Andere mensen, zoals ouders of het bestuur, worden alleen ingelicht als je dit samen met de vertrouwenspersoon afspreekt.

Als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact opgenomen worden met bestuur van de vereniging en eventueel ouders of verzorgers.

Samen met de vertrouwenspersoon kan er gezocht worden naar een oplossing voor jouw vraag. De vertrouwenspersoon kan je bijstaan in gesprekken maar zal niet optreden als mediator. Als het nodig is dan kan de vertrouwenspersoon je in contact brengen met personen of organisaties die je kunnen helpen met een specifiek probleem. In ernstige gevallen kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het doen van aangifte en het in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.


Wie is de vertrouwenspersoon?

Binnen onze vereniging is Senne Jacobs de vertrouwenspersoon.

Om een afspraak te maken met Senne kun je mailen naar: vertrouwenspersoon@stellamariswaterscouting.nl

(Deze mailbox is vertrouwelijk en wordt alleen door Senne gelezen)